Mistrzostwa Polski

Final drużynowy odbędzie się 13 grudnia. Zagra w nim 6 najlepszych drużyny z rankingu ZPS. Wszyscy zawodnicy finału mają zagwarantowany udział w finale indywidualnym.
Druzyny: Agrodonki, PFPS, SPGT, Killersi, The Flush Evils, AZS CC.

 

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski w Pokerze Sportowym organizowanych przez Związek Pokera Sportowego

1.Warunki gry

Wszelkie turnieje odbywać się powinny w ogrzewanej, dobrze oświetlonej i wentylowanej sali na stołach przystosowanych do gry w pokera „texas hold`em”. Wielkość sali jest uzależniona od ilości graczy, dobre warunki gry wymagają minimum 1 m2 na gracza. Organizator jest odpowiedzialny za ustalenie składu sędziowskiego w uzgodnieniu z odpowiednią komórką Związku Pokera Sportowego w terminie przewidzianym w „Przepisach Pokera Sportowego”. Na sali gry obowiązuje zakaz palenia i spożywania posiłków. Napoje gorące oraz chłodzące są dozwolone tylko w przypadku zapewnienia przez organizatora stolików pomocniczych przy stołach gry. Przebieg gry regulują „Przepisy Turniejowe Międzynarodowej Federacji Pokera ( IFP )

2.Harmonogram rozgrywek

luty – kwiecień – etap eliminacyjny
kwiecień – czerwiec – etap wojewódzki                                                                    wrzesień – październik – etap międzywojewódzki
listopad/grudzień – finał

Etap eliminacyjny oraz wojewódzki rozgrywane są wg Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski. W finale wojewódzkim wyłaniana jest reprezentacja województwa, która bierze udział w rozgrywkach drużynowych prowadzących do wyłonienia Drużynowego Mistrza Polski w Pokerze Sportowym.

Wrzesień październik to etap międzywojewódzki, organizowane są spotkania
drużynowe pomiędzy czterema kadrami wojewódzkimi w systemie grupowym (
NW,NE, SE, SW). Ilość spotkań (od jednego do czterech) może być różna w
każdej grupie, jest ustalana przed sezonem przez ZPS. Wszystkie gry są
drużynowe, spotkania są sędziowane przez sędziów ZPS, w wyniku rozgrywek
wyłaniane są cztery kadry wojewódzkie które zmierzą się w finale w
Warszawie.

W listopadzie/grudniu jest organizowany finał rozgrywek, cztery reprezentacje
wojewódzkie grają o tytuł Drużynowego Mistrza Polski.  Finał jest turniejem jednodniowym.

3. Zasady punktacji

Wszyscy uczestnicy rozgrywek prowadzonych przez Związek Pokera Sportowego zdobywają punkty klasyfikacyjne . W finale drużynowych Mistrzostw Polski współczynnik wagi turnieju „k” wynosi 2,5.

Pm=100*k*{pierwiastek(n+1/m) – pierwiastek(2)}  zaokrąglany do liczb całkowitych.

gdzie:

Pm – ilość punktów za zajęte miejsce w turnieju

k – współczynnik wagi turnieju (od „1” za turnieje małe, lokalne do „3” za turnieje największe). Współczynnik ten nadaje biuro ZPS

n – ilość graczy w turnieju

m – zajęte miejsce w turnieju

Wzór ten generuje punkty dodatnie dla ok połowy graczy w turnieju. Graczom z punktami ujemnymi przyznawane jest zero !

4.Przepisy końcowe

Przepisy gry reguluje Regulamin Turniejowy Związku Pokera Sportowego oraz „Rules of Poker” Internation Federation of Poker

Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Zarząd ZPS.

Copyright © Związek Pokera Sportowego 2011    |    Odpowiedzialna gra