Rozgrywki

Final drużynowy odbędzie się 13 grudnia. Zagra w nim 6 najlepszych drużyny z rankingu ZPS. Wszyscy zawodnicy finału mają zagwarantowany udział w finale indywidualnym.
Druzyny: Agrodonki, PFPS, SPGT, Killersi, The Flush Evils, AZS CC.

 

Regulamin organizacji indywidualnego turnieju duplicate poker
Regulamin ten ma na celu pomoc w organizacji turnieju duplicate poker, gdzie zostaje całkowicie wyeliminowany wpływ losowości w rozdawaniu kart, gdyż porównuje się wyniki osiągane przez zawodników mających identyczne karty i przeciwników przy stole z identycznymi kartami jak przy pozostałych stołach.
1. Organizacja turnieju
a. Turniej prowadzony powinien być przez licencjonowanego sędziego turniejowego (tournament director) oraz w miarę możliwości przez licencjonowanych sędziów stolikowych.
b. Sędzia turniejowy przygotowuje przed turniejem odpowiednią ilość identycznie powielonych kompletów talii kart. Krotność powielenia odpowiada ilości stołów, na których rozgrywany będzie turniej. Należy zadbać o pełną poufność sposobu rozdawania i powielania kart oraz ich przechowywania, w szczególności w przypadku powielania „ręcznego”.
c. Turniej podzielony jest na sesje o tej samej długości (ilości rozdań). W przypadku liczenia wyników sumarycznie z każdej sesji, sesje powinny być jak najkrótsze, zaś turniej powinien liczyć co najmniej trzy sesje.
d. Przed każdą sesją należy przeprowadzać losowanie pozycji zawodników. Ma to na celu „zrównoważenie” turnieju. W przeciwnym wypadku turniej składałby sie się z niezależnych małych turniejów na każdej linii.
e. Siadając do sesji każdy zawodnik otrzymuje punkty w ilości tysiąckrotnej wysokości „dużego blinda”. W każdym rozdaniu można zagrać maksymalnie za sto „dużych blindów”. W przypadku utraty w trakcie sesji wszystkich punktów przez zawodnika, otrzymuje on punkty dodatkowe, można więc zakończyć sesję mając ujemną ilość punktów, nie można natomiast „odpaść” z gry w skutek utraty punktów.
f. W trakcie sesji zabronione jest opuszczanie stołu. W „awaryjnych” sytuacjach konieczna jest „asysta” dla zawodnika opuszczającego miejsce gry.
g. W trakcie gry zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych.
2.Liczenie wyników
a. Po ukończeniu każdej sesji zawodnicy wraz z sędzią stolikowym zliczają swoje punkty. Stan posiadania zapisuje sędzia stolikowy, za prawidłowość
zapisu odpowiada zawodnik! Sędzia stolikowy przekazuje niezwłocznie wyniki ze swojego stołu do sędziego turniejowego.
b. Sposób punktowania:
-za największą ilość zdobytych punktów na „swojej” linii zawodnik otrzymuje 2n-2 punktów turniejowych ( PT ), kolejny zawodnik 2n-4 itd. z obniżką o 2 aż do 0 PT dala zawodnika z najmniejszą ilością zdobytych punktów, gdzie n to ilość stołów.
-Punktacja jest identyczna z punktacją stosowaną w turniejach „na maksy” w brydżu sportowym.
c. Przyznawanie lokat
-O zajętej lokacie w turnieju decyduje suma PT zdobytych przez zawodnika we wszystkich sesjach. W przypadku równej ilości PT o wyższej lokacie decyduje niższa suma zajętych lokat w poszczególnych sesjach, w dalszej kolejności suma punktów zdobytych w całym turnieju.
-Porównuje się wyniki osiągnięte przez zawodników zajmujących w sesji te same pozycje względem sędziego stolikowego na każdym stole. Po każdej sesji otrzymuje się więc wyniki kilku niezależnych od siebie „miniturniejów”. Aby można było podać sumaryczne wyniki turnieju niezbędne jest rozegranie co najmniej trzech sesji z oddzielnym losowaniem pozycji zawodników przed każdą sesją.
– Dysponując odpowiednim oprogramowaniem i/lub odpowiednią obsadą sędziowską przyznawanie PT można przeprowadzać nie po każdej sesji, ale po każdym rozdaniu. Wtedy każde rozdanie staje się jednakowo „cenne”. Jednak i wtedy należy podzielić turniej na niezależne sesje, w celu zrównoważenia turnieju poprzez częste zmiany pozycji zawodników.
3.Przepisy gry
– jeżeli poszczególne stoły przy których prowadzona jest gra nie są dokładnie od siebie odizolowane, należy turniej prowadzić „hand for hand”, czyli każde rozdanie rozpoczynać jednocześnie na wszystkich stołach.
-Grę prowadzi się zgodnie z regulaminem „The Rules of Poker” wydanym przez International Federation Of Poker ( IFP )

Copyright © Związek Pokera Sportowego 2011    |    Odpowiedzialna gra