Definicja pokera

Cytat zamiast słowa wstępnego

Rozmawiamy o tym, aby w ramach kolejnych prac związanych ze zmianą tej ustawy móc tak uregulować funkcjonowanie pokera sportowego w ramach Polskiej Federacji Pokera Sportowego,(obecnie Związek Pokera Sportowego), aby instytucjonalnie określić warunki urządzania tych gier przez Polską Federację Pokera Sportowego i takie obowiązki, które zapewnią bezpieczeństwo organizacji tych gier, a także warunki, które pozwolą organizować te gry na przykład poza kasynami w zgłaszanych czy licencjonowanych klubach tych gier, gdzie będą rejestrowani gracze. To można ułożyć, tylko trzeba o tym dyskutować.

Pan Minister Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (Sejm, 13 kwietnia 2011 r.)

Definicje Pokera

Odpowiadając na powyższą propozycję Związek Pokera Sportowego proponuje:

 1. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego definicji pokera sportowego oraz wydzielenie rozgrywek sportowych z reżimu ustawy o grach hazardowych.W ustawie o grach hazardowych z 2009 r. powinno znaleźć się rozróżnienie pomiędzy pokerem kasynowym a pokerem właściwym.

  Poker kasynowy – to gra pomiędzy graczem (graczami), czyli klientami kasyna a organizatorem, którego reprezentuje w grze pracownik kasyna (krupier). W grach tych organizator jest bezpośrednio zainteresowany wynikiem rozgrywki – przegrana gracza oznacza zysk organizatora gry. By kasyno mogło na niej trwale zarabiać, zasady gry są ustalone w sposób zapewniający matematyczną przewagę kasyna. W grach tych nie ma strategii wygrywających. Przykładami takich gier oferowanych w kasynach są m.in. tzw. poker rosyjski i poker karaibski. Od strony szans gracza na wygraną przypominają np. ruletkę czy inną grę karcianą – black jacka i nie mają wiele wspólnego z pokerem właściwym.

  Poker właściwy – to gra pomiędzy graczami. Organizator zapewnia wyłącznie warunki gry (osobę rozdającą karty oraz pełniącą funkcję sędziego w przypadku sporów) i sprzęt do gry (stoły, żetony). Organizator nie jest bezpośrednio zainteresowany wynikiem rozgrywki – zarabia na prowizji od uiszczanych przez graczy opłat. W pokerze właściwym są możliwe do stosowania strategie wygrywające.

  Biorąc pod uwagę sposób prowadzenia rozgrywek poker właściwy można podzielić na turniejowy i tzw. stolikowy.

  Poker stolikowy jest potocznie nazywany grą „na pieniądze”, w rzeczywistości odbywającą się przy pomocy żetonów, które mają określoną wartość pieniężną. Decyzją ustawodawcy z 2009 r. gra ta została z kasyn wyprowadzona. Ten sposób prowadzenia gry pozostaje poza obszarem zainteresowania Związku.

  Poker turniejowy – rozgrywka, w której przy pomocy żetonów i kart gracze prowadzą rozgrywkę, której celem jest wyłonienie zwycięzcy poprzez kolejną eliminację uczestników gry.

  Związek proponuje, by poker turniejowy został podzielony według kryterium celowościowo-finansowego na poker zawodowy i sportowy (amatorski).

  Pokerem turniejowym sportowym (amatorskim) byłyby turnieje pokera, w których głównym celem uczestników jest rywalizacja sportowa zgodnie z zatwierdzonym regulaminem rozgrywek, prowadząca do wyłonienia najlepszego gracza lub drużyny. Zwycięzcy otrzymywaliby przede wszystkim dyplomy, medale i puchary. Opłaty startowe (wpisowe) przeznaczone byłyby przede wszystkim na pokrycie opłat organizacyjnych (sala do gry, opłacenie osób rozdających karty oraz sędziów). Wysokość maksymalnej puli nagród byłaby określana – zgodnie z metodologią ustawy – za pomocą iloczynu kwoty bazowej, którą jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Gdyby przyjąć, że w turniejach pokera sportowego maksymalna dopuszczalna pula nagród nie może przekroczyć jednokrotności kwoty bazowej, oznaczałoby to, że nagród nie przekraczałaby ona 3.680,30 zł brutto według danych za styczeń br., podzielonych pomiędzy graczy zajmujących czołowe miejsca w turnieju.

  Pokerem turniejowym zawodowym byłyby turnieje pokera, w których głównym celem uczestników jest uzyskanie wysokich wygranych pieniężnych. Wysokość maksymalnej puli nagród byłaby określana – zgodnie z metodologią ustawy – za pomocą iloczynu kwoty bazowej, którą jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Kwoty graniczne umożliwiające rozróżnienie pomiędzy pokerem sportowym a zawodowym powinny być ustalone przez ustawodawcę. Federacja uważa, że powinna się ona zawierać pomiędzy jednokrotnością a kilkukrotnością kwoty bazowej.

  Warto zauważyć, że wielu przedstawicieli środowiska kasynowego przyznaje, że poker nie generuje kasynom przychodów, lecz jest jedynie magnesem przyciągającym graczy do gier kasynowych, na których organizator zarabia. Organizator turnieju pokerowego opiera swoją strategię biznesową na założeniu, że w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie turnieju pokera, w jego przerwie a także po zakończeniu pokerzyści siądą do gier typu poker rosyjski czy ruletka i uczynią tym samym swój pobyt w kasynie opłacalny dla organizatora. Poker turniejowy jest więc w kasynach czymś w rodzaju „darmowego drinku powitalnego”, a więc atrakcją, która ma przyciągnąć klienta do odwiedzin i finalnie zachęcić go do wydania większych pieniędzy, niż pierwotnie zakładał.

 2. Wyprowadzenie pokera turniejowego sportowego z kasyn do Klubów Pokera prowadzonych przez Związki Sportowe.W ocenie związku niewielka wartość materialna nagród oferowanych w pokerze sportowym, bądź też ich jedynie niematerialny wymiar w postaci dyplomów , pucharów i medali skutecznie oddzielą graczy motywowanych chęcią rywalizacji sportowej od tych, którzy upatrują w grze w pokera sposobu na życie. Z tych powodów pokerzyści – amatorzy nie powinni być „karani” koniecznością grania w sąsiedztwie znajdujących się w kasynach automatów do gier oraz ruletki. Ograniczenie powyższe będzie miało z pewnością walor prewencji przed ryzykiem uzależnienia od hazardu.
 3. Zrównanie zasad opodatkowania wygranych w turniejach pokera sportowego z innymi dyscyplinami sportu.Powyższa zasada umożliwi rozgrywkom amatorskim z podziemia, do którego zostały niesłusznie wpędzone. Obowiązujące przepisy traktują jako przestępców skarbowych zarówno uczestników turniejów pokerowych jak i ich organizatorów, niezależnie charakteru zawodów, występowania wpisowego i jego wysokości.
 4. Utrzymanie słusznej zasady ochrony obywateli przed skutkami uzależnienia od hazardu.W ocenie Związku w odniesieniu do zawodników rekreacyjnych cel ten może zostać osiągnięty poprzez wyprowadzenie pokera sportowego z kasyn, wprowadzenie przystępnych zasad opodatkowania wygranych, przejrzystości procedur i przestrzegania zasady udziału w rozgrywkach wyłącznie osób pełnoletnich, będących członkami zarejestrowanego związku sportowego.

Copyright © Związek Pokera Sportowego 2011    |    Odpowiedzialna gra